Institut Jana Pernera, o.p.s.

O Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Organizace:Institut Jana Pernera, o.p.s.
Zapsáno:v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
Den zápisu:9. února 1999
Sídlo:Pardubice, Studentská 95, PSČ 532 10
IČO:25 91 60 50
Právní forma:Obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera, o.p.s. (dále jen Institut) byl založen Univerzitou Pardubice a Nadací Jana Pernera a registrován u Krajského soudu v Hradci Králové v rejstříku obecně prospěšných společností dne 9. 2. 1999.

Institut poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby v oblasti dopravy a spojů za využití mezinárodní spolupráce:

 • podporou výchovy a dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti dopravy a spojů, poskytováním stipendií, půjček a příspěvků,
 • podporou rozvoje řešení vědeckých a výzkumných projektů,
 • podporou přístrojového, informačního a prostorového vybavení výchovných, vědeckých a výzkumných činností,
 • rozšiřováním poznatků, informací a vědomostí,
 • rozvojem informačních systémů,
 • podporou publikační činnosti.

Obecně prospěšné služby jsou realizovány formou projektů zaměřených na:

 • výchovně vzdělávací činnost a podporu výchovy a dalšího vzdělávání pracovníků formou kurzů, specializovaných seminářů, konferencí a licenčního studia, tématicky navazující na poslání Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice,
 • řešení vědeckých, výzkumných a racionalizačních projektů a zpracovávání koncepčních materiálů, směřujících k rozvoji dopravní soustavy ČR a jejího začlenění do evropského dopravního systému a navazující na vědeckou činnost Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice,
 • konzultační, poradenská a expertní činnost k podpoře rozvoje bezpečné, spolehlivé a efektivní dopravy a spojů s minimálními vlivy okolí budování kvalitních dopravních, logistických a spojových systémů a služeb a jejich napojení na evropskou dopravní infrastrukturu podnikatelských aktivit v dopravě a ve veřejných službách,
 • informační a publikační činnost k rozšiřování poznatků, informací a vědomostí mezi odbornou a širokou veřejnost.

V souladu se statutem vykonává Institut i doplňkovou činnost, na kterou má vydány příslušné živnostenské listy:

 • provozování a organizování školící a vzdělávací činnosti,
 • vědeckovýzkumná, vývojová a expertní činnost,
 • činnost organizačních a ekonomických poradců,
 • nakladatelství a vydavatelství.

Kontakty na pracoviště Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Předseda správní radyprof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Studentská 95, 532 10 Pardubice
tel. +420 773 871 119
E-Mail: milan.lansky@upce.cz

Ředitelství
Ing. Karel Pivoňka, CSc.
Pod Výtopnou 367, 186 00 Praha 8
tel. +420 602 842 016
E-Mail: karel.pivonka@perner.cz

Regionální pracoviště PrahaIng. Milena Foglarová
Pod Výtopnou 367, 186 00 Praha 8
tel. +420 723 382 154
E-Mail: milena.foglarova@perner.cz

Regionální pracoviště Pardubiceprof. Ing. Václav Cempírek, PhD.
Studentská 95, 532 10 Pardubice
tel. 466 036 176
E-Mail: vaclav.cempirek@vslg.cz

Regionální středisko Česká Třebováod roku 2013 je na tomto pracovišti pozastavena činnost

Kde nás najdete?

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Vzdělávací a informační pracoviště
Pod Výtopnou 2/367, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel.: 723 382 154
Fax.: 224 228 802
(4. patro)

(Kliknutím otevřete nové okno s interaktivní mapou)
mapa