Integrované dopravní systémy

30. ročník konference se uskutečnil 15.–16. května 2023
na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích!

Jan Perner ilustrace

Závěry z konference + prezentace ke stažení

Jubilejní 30. ročník konference Integrované dopravní systémy se uskutečnil ve velmi přátelské atmosféře v Pardubicích na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Konference se uskutečnila i jako součást oslav 30 let od založení Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

O konferenci

Konference je od roku 1993 každoroční akcí pro zájemce i organizátory přípravy a provozování integrovaného dopravního systému hromadné přepravy osob (IDS).


Pokračuje v tradici seminářů pořádaných Institutem Jana Pernera, o.p.s., Univerzitou Pardubice, Ministerstvem dopravy, Krajskými úřady a ve spolupráci s organizátory IDS České republiky.

Je významnou příležitostí k objasnění předmětné problematiky, jakož i vzájemné výměny zkušeností z jednotlivých IDS.

Pokud byste se chtěli konference zúčastnit NAPIŠTE NÁM
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy, rok 2017
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy, rok 2016
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy, rok 2021
Fotografie z konference Integrované dopravní systémy, rok 2012

Závěry z konferencí

Partneři