Institut Jana Pernera, o.p.s.

Statutární orgány Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Statutární zástupce:Ředitel:
Ing. Karel Pivoňka, CSc.

Správní rada:
Předseda:
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

Členové:
Ing. Milan Kment
prof. Ing. Ladislav Koudelka, CSc.
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Ing. Jiří Slezák
Jaroslav Zedník
Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Dozorčí rada:Předseda:
prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.

Členové:
Ing. František Bernášek
Ing. Vladimír Sokolík