Institut Jana Pernera, o.p.s.

Statutární orgány Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Statutární zástupce:Ředitelka:
  doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.
Zástupce ředitelky:
  Mgr. Jan Maria Joza

Správní rada:
Předsedkyně:
  Mgr. Magdaléna Peterková
Místopředseda:
  Ing. Petr Kvaš

Členové:
  doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
  Ing. Karel Švercl
  prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.
  prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
  doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
  Ing. Jiří Slezák
  Ing. Martin Kolovratník


Dozorčí rada:Předseda:
  prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.

Členové:
  Ing. Josef Schrőtter
  prof. Ing. Karel Šotek, CSc.