Zavřít XXX. ročník konference Integrované dopravní systémy
se uskuteční ve dnech 15.–16. května 2023
na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice!
Detailní informace o konferenci