Nadační fond Jana Pernera

Formuláře a tiskopisy Nadačního fondu Jana Pernera

Žádost k udělení finanční podpory z prostředků Nadačního fondu Jana Pernera je možné stáhnout:

  • ve formátu .doc    zde;
  • ve formátu .pdf    zde.

Potvrzení nositele o přijetí nadačního příspěvku je možné stáhnout:

  • ve formátu .doc    zde;
  • ve formátu .pdf    zde.