Nadační fond Jana Pernera

Statutární orgány Nadačního fondu Jana Pernera

Správní rada Nadačního fondu Jana Pernera:
Předseda: doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Členové: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Ing. Milena Foglarová
Ing. Alica Hudečeková
Mgr. Jan Maria Joza
Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.
Ing. Petr Kvaš
Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Peterková
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Ing. Pavla Šáfrová
Judr. Magdaléna Zemková, Ph.D.

Revizor: Prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.

Sekretariát: Mgr. Tatiana Volková