Nadační fond Jana Pernera

Statutární orgány Nadačního fondu Jana Pernera

Správní rada Nadačního fondu Jana Pernera:
Předseda: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

Místopředsedové: Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová
Petr Blažek, statutární město Pardubice

Členové: Ing. František Bernášek
Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Ing. Milena Foglarová
Mgr. Jan Maria Joza
Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.
Ing. Karel Pivoňka, CSc.
Doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.

Revizor: Prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.

Sekretariát: Mgr. Tatiana Volková