Nadační fond Jana Pernera

Statutární orgány Nadačního fondu Jana Pernera

Správní rada Nadačního fondu Jana Pernera:
Předseda: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

Místopředseda: Mgr. Magdalena Peterková, starosta města Česká Třebová

Členové: Ing. František Bernášek
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Ing. Milena Foglarová
Mgr. Jan Maria Joza
Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.
Ing. Petr Kvaš
JUDr. Magdalena Peterková, Ph.D.
doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Revizor: Prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.

Sekretariát: Mgr. Tatiana Volková