Institut Jana Pernera, o.p.s.

Integrované dopravní systémy

Odborný seminář pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Příspěvky ze semináře "IDS 2015"

11. - 12. 5. 2015 Žďár nad Sázavou


Soubor všech příspěvků ze semináře "IDS 2015" je možné stáhnout ve formátu .zip (45 MB).

Jednotlivé příspěvky autorů jsou uvedené v sekci "Závěry ze semináře".