Institut Jana Pernera, o.p.s.

Integrované dopravní systémy

Odborná konference pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Příspěvky z konference "IDS 2018"

14. - 15. 5. 2018 Žďár nad Sázavou


Soubor všech příspěvků z konference "IDS 2018" je možné stáhnout ve formátu .zip (58 MB).

Jednotlivé příspěvky autorů jsou uvedeny v sekci "Informace a závěry".