Institut Jana Pernera, o.p.s.

Integrované dopravní systémy

Odborná konference pro zájemce a organizátory přípravy a provozování integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob

Účastníci XXV. konference Integrované dopravní systémy,

konané ve dnech 14. – 15. 5. 2018 ve Žďáru nad Sázavou v Hotelu Jehla


Šedivým pozadím jsou zvýraznění přednášející.

Příjmení Jméno Titul Organizace
Blahoudková Ludmila Ing. Kraj Vysočina
Borka Jindřich Ing. ČD Informační systémy
Brachtl František Ing. KOVED Zlín
Buchníček Petr Oltis group
Čaloud Stanislav Ing. Jihomoravský kraj
Čejka Jiří Ing. Ph.D. VŠTE České Budějovice
Katedra informatiky a managementu
Čekal Jiří RNDr. Ph.D. JIKORD České Budějovice
Drdla Pavel Doc. Ing. Ph.D. Univerzita Pardubice, DFJP
Dutko Martin Ing. KODIS Ostrava
Fiala Petr Ing. České dráhy, a.s.
Fidrmuc Lukáš Ing. DP města Brna, a.s.
Foglarová Milena Ing. IJP, o.p.s.
Fojtík Martin Ing. Magistrát Ostrava
Fojtíková Petra Ing. ARRIVA MORAVA a.s.
Hakrová Jana Ing. Bus portal
Hoffmanová Hana Ing. KORID LK, spol s r.o.
Horáková Lenka Ing. České dráhy, a.s.
Horažďovský Patrik Ing. ČVUT FD
Horský Jiří Ing. KORDIS Brno
Hrubá Monika Ing. Jihomoravský kraj
Janoušková Renata Bc. Kraj Vysočina
JarolímZdeněk Mgr. Jihomoravský kraj
JeřábekJakub Ing. Krajský úřad Ústeckého kraje
Ježek Dalibor Ing. Jihomoravský kraj
Jursová Gabriela Ing. Moravskoslezský kraj
Klein Jan Ing. IXPERTA
Kohutka Radim Ing. Ropid
Košatková Miroslava Ing. Hlavní město Praha-MHMP
Kotík Jan RNDr. SDT
Kozler Radomír Ing. Plzeňské městské podniky
Krušinský Radim ČD-Informační systémy, a.s.
Latislav Richard Ing. ZDAR
Matějec Jiří Ing. SDT
Menčík Jaroslav Mgr. Ing. LLM Advokátní kancelář
Michalčík Ondřej JUDr. Ministerstvo dopravy
Milec Ivo Magistrát hl.m. Prahy
Mládek Jan Ing. Koordinátor IDS KK, p.o.
Mudrych Pavel Mgr. Jihomoravský kraj
Němec Jan Bc. Kraj Vysočina
Němec Lukáš Bc. Kraj Vysočina
Novák Martin Ing. České dráhy, a.s.
Okálová Silvie Ing. Moravskoslezský kraj
Pastrňák Michal Ing. ARRIVA MORAVA a.s.
Pivoňka Karel Ing. CSc. IJP, o.p.s.
Pohl Jiří Ing. Siemens, s.r.o.
Pojsl Tomáš Ing. České dráhy, a.s.
Pospíšil Otto Ing. Ph.D. KORID LK, spol s r.o.
Považanová Margita Bc. Magistrát města Přerova
Procházka Pavel Ing. Integrovaná doprava středočeského kraje
Routnerová Jitka Ing. Magistrát hl.m. Prahy
Řezáčová Eva Ing. Jihomoravský kraj
Sliacky Milan Ing. ČVUT Ústav dopravní telematiky
Staňková Miroslava Ing. ROPID
Strádal Zdeněk Ing. CZECH Consult, s.r.o.
Strapáčová Andrea Bc. Moravskoslezský kraj
Štěrba Roman doc. Dr. Ing. ČVUT FD
Šulcová Monika Ing. Liberecký kraj
Šváb Petr Mgr. Ministerstvo dopravy
Švingr David Ing. ČSAD SVT
Tichý Jan Ing. Ph.D. Ústav logistiky a managementu
ČVUT Praha
Tomčík Petr Ing. et Ing. ROPID
Trtek Stanislav IXPERTA
Vágner Pavlovičová Ludmila Ing. Krajský úřad Ústeckého kraje
Vegner Jan Ing. Magistrát hl.m. Prahy
Verner Lukáš Ing. IJP, o.p.s.
Veselý Marek Ing. Jihomoravský kraj
Veselý Josef Ing. DP města Brna
Vichta František Ing. Ministerstvo dopravy
Vojkovská Anna Mgr. ČD- informační systémy, a.s.
Zvěřina Karel Ing. České Dráhy, a.s. GŘ

Seznam účastníku podle krajů a organizací:

Kraj Vysočina Ing. Ludmila Bloudková, Bc. Renata Janoušková, Bc. Lukáš Němec, Ing. Martin Něme - všichni Krajský úřad kraje Vysočina
Kraj Vysočina Ing. Ludmila Bloudková, Bc. Renata Janoušková, Bc. Lukáš Němec, Ing. Martin Něme - všichni Krajský úřad kraje Vysočina
Zlínský kraj Ing. František Brachtl, KOVED Zlín
Jihomoravský kraj Ing. Dalibor Čaloud, Ing. Monika Hrubá, Mgr Zdeněk Jarolím, Ing. Dalibor Ježek, Mgr. Pavel Mudrych, Ing. Eva Řezáčová, Ing. Marek Veselý - všichni Krajský úřad JMK
Ing. Lukáš Fidrmuc, Ing. Josef Veselý - DP města Brna
Ing. Jiří Horský, KORDIS Brno
Jihočeský kraj RNDr. Jiří Čekal, Ph.D., JIKORD České Budějovice,
Moravskoslezský kraj Ing. Martin Dutko, KODIS Ostrava
Ing. Martin Fojtík, Magistrát města Ostravy
Ing. Gabriela Jursová, Ing. Silvie Okálová, Bc. Andrea Strapáčová – Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Liberecký kraj Ing. Hana Hoffmanová, Ing. Otto Pospíšil, Ph.D. - Korid LK
Ing. Monika Šulcová – Krajský úřad LK
Plzeňský kraj Ing. Radomír Kozler – Plzeňské městské podniky
Karlovarský kraj Ing. Jan Mládek, koordinátor IDS Karlovarského kraje, p.o.
Olomoucký kraj Bc. Margita Považanová, Magistrát města Přerova
Středočeský kraj
a hl. město Praha
Ing. Radim Kohutka, Ing. Miroslava Staňková, Ing. et Ing. Petr Tomčík - ROPID
Ing. Miroslava Košatková, Ivo Milec, Ing. Jitka Routnerová, Ing. Jan Vegner - Magistrát hl. m. Prahy
Ing. Pavel Procházka, Integrovaná doprava středočeského kraje
Ústecký kraj Ing. Jakub Jeřábek, Bc. Miroslav Škarohlíd, Ing. Ludmila Vágner Pavlovičová - Krajský úřad Ústeckého kraje
Pardubický kraj 0
Královohradecký kraj 0
Ministerstvo dopravy JUDr. Ondřej Michalčík, Mgr. Petr Šváb, Ing. František Vichta
Vysoké školy Univerzita Pardubice DFJP Doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
ČVUT Fakulta dopravní Ing. Martin Heindl, Ing. Patrik Horažďovský, Ing. Milan Sliacky, doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, Ing. Jan Tichý, Ph.D.
VŠTE České Budějovice Ing. Dalibor Čaloud
Dopravci Ing. Petra Fojtíková, Ing. Michal Pastrňák - ARRIVA Morava
Ing. Jiří Borka Radim Krušinský, Mgr. Anna Vojková – ČD informační systémy
Ing. Petr Fiala, Ing. Lenka Horáková, Ing. Martin Novák, Ing. Tomáš Pojsl, Ing. Karel Zvěřina – České dráhy