Zavřít 30. konference Integrované dopravní systémy
se uskutečnila ve dnech 15.–16. května 2023
na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích!
Detailní informace o konferenci