Zavřít 31. ročník konference Integrované dopravní systémy
se uskuteční ve dnech 13. – 14. května 2024
na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice!
Detailní informace o konferenci